top of page

WorkPlace Big Five Profile™ -Tietoisempi ja Tuloksekkaampi Sinä

"Sinulle, jos haluat oppia tuntemaan elämäsi tärkeintä ihmistä

On inspiroivaa, miten persoonallisuus ohjaa käyttäytymistämme. Kuten myös se, miten valtavasti tietoisuus siitä voi hyödyntää meitä asiakastyössä, tiimien rakentamisessa, johtamisessa sekä ammatillisessa kasvussa.

"Workplace Big Five persoonallisuusprofilointi todella yllätti. Sain tärkeää ja melko yksityiskohtaistakin tietoa minulle luontaisista toiminta- ja reagointitavoista. Ymmärrykseni sekä itseäni että myös muita, eri tavoin toimivia ihmisiä kohtaan lisääntyi huomattavasti."

Ihmisen persoonallisuus

Ihmisen persoonallisuus on ajatusten ja tunnereaktioiden muodostama kokonaisuus, joka ohjaa yksilön toimintaa ja sopeutumista erilaisissa ympäristöissä. Tunnistamalla ja tiedostamalla omalle persoonallisuudellesi luontaiset toimintatavat sekä mukavuusalueet, voit tietoisemmin vaikuttaa omaan toimintaasi, vuorovaikutukseesi, suhtautumiseesi, ihmissuhteisiisi ja myös hyvinvointiisi. Pystyt toimia tehokkaammin ja tunneälykkäämmiin myös työelämän erilaisissa tilanteissa.

Workplace Big Five Profile™ vastaa kysymyksiin, millaiset ovat luontaiset toimintatapasi ja mukavuusalueesi. Tämän tiedon avulla sinulle selkiytyy, mistä saat energiaa ja mikä vie sinun voimiasi. Yksi oleellinen tulos työelämään suuntautuneista Big Five -tutkimuksista on, että ihmiset viihtyvät ja menestyvät parhaiten sellaisissa työtehtävissä ja -olosuhteissa, jotka sopivat heidän persoonallisuuteensa. 

VillaOmena_esineet_pysty9_Kuva_JonnaEiJohanna2022.png

Luotettava profilointiväline

  • Big Five on tieteellisesti kehitetty ja sitä pidetään nykyään persoonallisuustutkimuksen kultaisena standardina – se on laajimmin akateemisesti tutkittu ja arvostettu persoonallisuusmalli.

  • WorkPlace Big Five Profile™ antaa tarkan ja osuvan arvion persoonallisuudesta, yksinkertaistamatta ihmisiä muutamaan tyyppikategoriaan.

  • Big Five -mallin piirteiden pysyvyyttä ja ennustearvoa on tutkittu usean vuosikymmenen ajan.

  • Big Five -mallit ovat varsin monipuolisia ja kattavat ihmisissä tunnistetut persoonallisuuspiirteet erittäin kattavasti. Esimerkiksi WorkPlace Big Five mittarissa on 23 aladimensiota ja 5 ylädimensiota, kun taas monissa muissa mittareissa on vain 2-4 dimensiota.

  • Se on loistava väline parempaan itsetuntemukseen ja vuorovaikutukseen

Profilointipalvelut

WorkPlace Big Five™

Yksilöprofilointi

Yksilöprofilointi koostuu kahdesta erillisestä osiosta: itsenäisesti toteutettavasta Workplace Big Five Profile™ -kyselystä sekä minun (sertifioitu valmentaja) kanssani käydystä purkuhetkestä (90min). Testi on netissä toteutettava, lyhyt, oleelliseen keskittyvä ja nopea täyttää (10 – 20 minuuttia). Testillä kartoitetaan erityisesti työelämään liittyvien kysymysten kautta ihmisen persoonallisuudelle ominaisia toiminta- ja reagointitapoja. Ihmisen persoonallisuuden katsotaan olevan pysyvä läpi elämän ja tämä työkalu on erittäin luotettava väline sen mittaamiseen. Testi antaa hyvän ja kattavan kuvan henkilön persoonallisuudesta ja erityisesti niistä seikoista, mikä kullekin persoonallisuustyypille on ominaista ja mukavuusalueella. Tämä on monille työelämän asiantuntijoille ja tiimityötä tekeville, yrittäjille, sekä erityisesti johto- ja esimiesasemassa oleville henkilöille silmiä ja mieltä avaavaa tietoa. Testitulokset käydään yhdessä läpi ja näin voimme avata ja keskustella tulosten vastauksista ja niistä heräävistä kysymyksistä. Voimme yhdessä myös miettiä, miten tätä tietoa voi käyttää hyödyksi omassa työelämässä.

 

Profilointi sisältää

  • Workplace Big Five Profile™ -kyselyn

  • Kattavan kirjallisen profiilin, jonka saa itselle

  • Yhteisen läpikäynnin sertifioidun valmentajan kanssa

Koko paketin hinta

280€ (+alv)

"Tämä testi lisäsi valtavasti myötätuntoa 
itseäni kohtaan. Nyt kun ymmärrän, millainen toiminta on minulle luontaista ja miten eri tilanteissa persoonallisuuteni vuoksi reagoin, minun ei enää tarvitse soimata itseäni vaikealta tuntuvien tilanteiden vuoksi. Näen nyt paremmin myös ne hetket ja tilanteet, joissa reagoin tietyllä tavoin. Näin voin ennakoida ja tietoisesti kehittää itseäni."

WorkPlace Big Five Profile™
Tietoisempi ja Tuloksekkaampi Sinä


Ryhmäkoulutus

Ryhmäkoulutus on kullekin ryhmälle erikseen räätälöity oma kokonaisuus, joka sisältää kaksi erillistä osaa: jokaisen ryhmäläisen itsenäisesti toteutettavan Workplace Big Five Profile™ -kyselyn ja yhteisesti kahtena koulutuspäivänä järjestettävän profilointiin liittyvän koulutusen. Testi on netissä toteutettava, lyhyt, oleelliseen keskittyvä ja nopea täyttää (10 – 20 minuuttia). Testillä kartoitetaan erityisesti työelämään liittyvien kysymysten kautta ihmisen persoonallisuudelle ominaisia toiminta- ja reagointitapoja. Ihmisen persoonallisuuden katsotaan olevan pysyvä läpi elämän ja tämä työkalu on erittäin luotettava väline sen mittaamiseen. Testi antaa hyvän ja kattavan kuvan henkilön persoonallisuudesta ja erityisesti niistä seikoista, mikä kullekin persoonallisuustyypille on ominaista ja mukavuusalueella. Tämä on monille työelämän asiantuntijoille ja tiimityötä tekeville, yrittäjille sekä johto- ja esimiesasemassa oleville henkilöille silmiä ja mieltä avaavaa tietoa.

Koulutuksessa syvennymme persoonallisuuden ohjaamien luontaisten toimintatapojemme tunnistamiseen ja ymmärtämiseen sekä siihen, miten ne näkyvät työssämme suhteessa työyhteisöömme sekä asiakkaisiimme. Pohdimme etenkin, miten monipuolisesti tätä tietoisuutta jokainen voi hyödyntää jatkossa omassa toiminnassaan.

KOULUTTAJAT

 

Kouluttajina ryhmäkoulutuksessa toimii sertifioidut Workplace Big Five Profile™ -valmentajat ja työhyvinvoinnin kehittämisen ammattilaiset: pitkään työhyvinvoinnin parissa työskennellyt psykoterapeutti (yksilö-, ja perheterapia) ja työnohjaaja (STOry) Marianne Takala, Villa Omena sekä kasvatusalan ammattilainen, sosionomi (AMK), voimavarakeskeinen työnohjaaja (STOry), ympäristökasvattaja Miira Häggblom, Hiuta Oy, www.miira.fi

Miira ja Marianne kaffilla_vaaka1_Kuva_JonnaEiJohanna2022.png
Profilointipalvelut
bottom of page