top of page

YKSILÖPSYKOTERAPIA

Psykoterapian avulla pyritään löytämään ja vahvistamaan ihmisen voimavaroja sekä tunnistamaan elämää hankaloittavia toimintatapoja ja ajatusmalleja.

 

Omaan elämään tutustuminen on ihmisen mielenkiintoisin tutkimusmatka, joka tuo helpotusta vuorovaikutustilanteisiin ja itsensä kanssa elämiseen.

Psykoterapiaan voi hakeutua itsenäisesti, jolloin hoidon kustannukset maksaa asiakas itse tai KELA:n tukemana, jolloin asiakkaan korvattavaksi jää omavastuuosuus.

Kelan kuntoutuspsykoterapiasta lisää: http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

Psykoterapian avulla pyritään löytämään ja vahvistamaan ihmisen voimavaroja sekä tunnistamaan elämää hankaloittavia toimintatapoja ja ajatusmalleja.

 

Omaan elämään tutustuminen on ihmisen mielenkiintoisin tutkimusmatka, joka tuo helpotusta vuorovaikutustilanteisiin ja itsensä kanssa elämiseen.

Psykoterapiaan voi hakeutua itsenäisesti, jolloin hoidon kustannukset maksaa asiakas itse tai KELA:n tukemana, jolloin asiakkaan korvattavaksi jää omavastuuosuus.

Kelan kuntoutuspsykoterapiasta lisää: http://www.kela.fi/kuntoutuspsykoterapia

PARI- JA PERHETERAPIA

Perhepsykoterapeutin palvelut:

• Koko perheen tapaamiset

• Parikäynnit

• Yksilökäynnit

• Selkeyttävät tukea antavat keskustelut

Toimiva lapsi ja perhe interventiot

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet

Perhepsykoterapiapalveluja

lastensuojelutyön tueksi:

• Vanhemmuuden tukeminen ja perhettä voimaannuttava työskentely

• Lasten kotona asumisen mahdollistamiseen tähtäävä työskentely

• Sijoitettujen lasten, heidän perheidensä ja verkostojensa kanssa työskentely

• Mahdollisuus työparina toimimiseen

• Konsultaatiot

bottom of page