top of page

TYÖNOHJAUS

  • työryhmille ja yhteisöille

  • yksittäisille työntekijöille ja esimiehille

  • kehittämishankkeille

  • asiakastyönohjausta eli case-työnohjausta vaativiin asiakastilanteisiin

 

Työnohjaus on koulutetun työnohjaajan avulla tapahtuvaa oman työn tutkimista, arviointia ja kehittämistä. Se on vuorovaikutustilanne, jossa yhdessä työnohjaajan kanssa tutkitaan ja jäsennellään työhön, työyhteisöön sekä omaan työhön ja työrooliin liittyviä kysymyksiä, kokemuksia ja tunteita.  Työnohjaus tarjoaa mahdollisuuden pohtia työssä nousseita asioita ja ilmiöitä, omaa tapaa tehdä työtä, sekä yhdessä pyritään löytämään keinoja kuormituksen vähentämiseksi ja jaksamisen tueksi.

 

Työnohjaus on ohjattavan yksilön, ryhmän tai työyhteisön osaamista, ammatillista kasvua ja hyvinvointia sekä työssä jaksamista tukeva prosessi. Parhaimmillaan työnohjaus auttaa työntekijää löytämään itsestään työn tekemisen kannalta tärkeitä voimavaroja ja antaa siten hänelle uusia välineitä vaativiin työtilanteisiin – työniloa unohtamatta.

 

Työnohjauksesta tehdään sopimus ja työnohjaus toteutuu yhdessä sovittujen tavoitteiden suuntaisesti

 

Olen koulutettu työnohjaaja (STOry) ja toiminut työnohjaajana vuodesta 1998.

bottom of page