top of page

KOULUTUS

 • Yksilöpsykoterapeutti (Kelan palveluntuottaja)

 • Perhepsykoterapeutti (Kelan palveluntuottaja)

 • Emdr-terapeutti, sertifioitu (EMDR: www.emdr.fi/emdr)

 • Koulutettu työnohjaaja (STOry, www.suomentyonohjaajat.fi/nimike.php)

 • Syventävät traumapsykoterapian lisäopinnot

 • Sensomotorisen psykoterapian opinnot v. 2021- (meneillään)

 • Sertifioitu Workplace Big Five Profile™ -persoonallisuusprofiloinnin valmentaja

 • Yrityksen johtamisen erikoisammattitutkinto 2017

 • TLP-kliinikko, Lapset Puheeksi -kouluttaja

 • JaVaMa -ryhmänohjaaja, Vertti-ryhmänohjaaja

 • ART- Aggression replacement training –ryhmänohjaajakoulutus

 • Friends-kouluttaja (tunnetaidot, masennuksen ja ahdistuksen ehkäisy)

TYÖKOKEMUS

 • Kelan palveluntuottajana yksilöpsykoterapeuttina vuoden 2011 alusta

 • Päätoiminen psykoterapeutti vuodesta 2009

 • Perhepsykoterapeuttina vuodesta 1998

 • Työnohjaajana toimiminen vuodesta 1998

 • Kouluttajana ja luennoitsijana toimiminen. Tällä hetkellä kysyntää on eniten työhyvinvointiin ja työssä jaksamiseen liittyen sekä kriisissä olevan asiakkaan kohtaamiseen liittyvissä asioissa.

 • Itsetuhoisuutta ehkäisevän työn kehittämissuunnittelijana vuosina 2009-2013 Pohjanmaa-hankkeessa (epshp) www.pohjanmaahanke.fi

 • Vuosina 2005-2011 perheterapeuttina Voima-hankkeessa, joka oli Kansaneläkelaitoksen rahoittama ns. moniammatillisen perhekuntoutuksen hanke. Voima-hanke oli tarkoitettu perheille, joissa oli psyykkisesti oireileva kouluikäinen (7-15 -vuotias) lapsi tai nuori. Hankkeen toimintamalliin kuuluivat perhekäynnit, lapsen ja nuoren yksilökäynnit sekä perheleirit.

 • 20 vuoden työkokemus lastensuojelutyöstä, sekä lastensuojelun avo- että sijaishuollossa

 • Perheterapeuttina Koho-projektissa, joka oli kolmivuotinen Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja Etappi-ryhmä ry:n hallinnoima sijaishuollon kehittämisprojekti. Kehittämistyön tavoitteena oli turvata sijaishuollon yksikössä tapahtuvan kuntouttavan hoidon tulosten säilyminen lapsen kotiuduttua. Projektissa etsittiin ja löydettiin perheiden voimaantumista tukevia toimintamuotoja. Lisää aiheesta raportissa: Takala&Lahtinen: Lapselle juuret ja siivet – voimaantuneet perheet ja verkostot sijaishuollon tulosten turvaajina.

 • Lastensuojelun työtapojen kehittämistyön mentorointiprosessit

 • Asiantuntijana maaseudun hyvinvointihankkeissa usean vuoden ajan

MUUTA

 • Pohjanmaan perheterapeutit ry:n johtokunnan jäsen

 • Emdr-alueryhmätapaamisten vetäminen vuoden 2021 alusta

bottom of page